57 80 20 35 info@stmvand.dk

St. Merløse Vandværk

Rent vand kommer fra hanen

Om St. Merløse Vandværk amba

St. Merløse Vandværk er et privat vandværk i Holbæk Kommune, der leveret vand til ca. 700 forbrugere i St. Tåstrup, Mølle Borup, Bonderup og St. Merløse by med omliggende områder.

Selskabet er stiftet den 10. oktober 1904 med base i St. Merløse by. Vandværket blev opført på det nuværende sted i 1966. Der er senere foretaget udvidelse sidst i 1990.
Ledningsnettet består af ca. 35 km. Rør, der selvfølgelig er alle de typer, der er brugt gennem årene. Vi betragter tilstanden som rimelig god, og er selvfølgelig hele tiden opmærksom på eventuelle brud. Det er vores hensigt løbende at få udskiftet de ældste rør, der er tilbage.

Vandværket har 2 boringer på mellem 30 og 40 meters dybde, som tilsammen giver ca. 50 m3 vand pr. time.

Vandet ledes over et iltningstårn og et reaktionsbassin til tre forfiltre- bassiner, hvor det filtreres en gang. Derefter fordeles det til fire efterfiltrebassiner for at blive filtreret anden gang. Filtrene fjerner jern og manganforbindelser. Efter filtrering ledes vandet til vores to rentvandsbeholdere på i alt ca. 300 m3.

Med forudbestemte mellemrum returskylles filtrene med luft og vand. Det foregår i dag helt automatisk. Skyllevandet ledes til et udfældnings- bassin, hvor det henstår i 12 timer, således at jern og mangan bund- fælles.

Det rene vand fra rentvandsbeholderen pumpes ud til forbrugerne via fire rentvandspumper med en max kapacitet på 60 m3 pr. time.

Bestyrelsen

Formand

Jesper Eitel

20 44 85 13

Næstformand 
Carl Christensen
20 33 64 90

Bestyrelsesmedlemmer 
Anders Pedersen 24247992

Sten Larsen 20491057

Michael Haagensen 25597013

Suppleanter

Lars Sørensen 25223200

Lars Hillestrøm Hansen 20713064

 

 

 

Driftstatus

Driftstatus

Vi oplever i øjeblikket ingen forstyrrelser.

Vi har testet vores vand, for rester af pesticider. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af pesticider.

Vandets hårdhed 14-16 dh

Kontaktinformation

Store Merløse Vandværk
Banevej 27
4370 Store Merløse

Mail: info@stmvand.dk

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:

Formand Jesper Eitel: 2044 8513

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt:

E-mail: info@stmvand.dk