57 80 20 35 info@stmvand.dk

Vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Er du i tvivl om hvordan en vandanalyse skal læses og forstås så læs mere i denne pdf – Sådan læses en vandanalyse.

Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

 

 

Driftstatus

Driftstatus

Vi oplever i øjeblikket ingen forstyrrelser.

Vi har testet vores vand, for rester af pesticider. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af pesticider.

Vandets hårdhed 14-16 dh

Kontaktinformation

Store Merløse Vandværk
Banevej 27
4370 Store Merløse

Mail: info@stmvand.dk

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:

Formand Jesper Eitel: 2044 8513

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt:

E-mail: info@stmvand.dk